Köpvillkor

Köpvillkor

(Gäller i Sverige)

 

Tillämplighet

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen (2005:59) och PUL, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

 

Beställning

Alla beställningar görs direkt på vår hemsida. Avtal om köp ingås när ni klickar på "Bekräfta beställning" i kassan. Orderkopia skickas sedan med filmerna/bilderna i försändelsen till HDScan. Inskickat/inlämnat mediamaterial av er som beställare till HDScan ligger som debiteringsgrund för genomförd beställning. Överskrider inskickat/inlämnat mediamaterial tillkommer kostnad för det enligt aktuell prislista för vald tjänst. Särskilda villkor och leveranstider gäller per antal orderbekräftelser och kund. Gäller vid kampanjer och specialerbjudanden från oss eller våra partners. För varje ny/ytterligare beställning gjorda av kund i samband med kampanjer och erbjudanden förlänger bearbetningstiden och returleverans med ytterligare 4-9 veckor.

 

Beställning som Download läs även nedanstående länk

HDScan Allmänna villkor för Download

 

Lagringsmedia

Vid beställning av våra digitaliseringstjänster kan kunds privata USB-minnen eller av kund hos oss tidigare köpta USB-minnen ej bifogas som lagringsmedia. Detta görs av säkerhetsskäl för att skydda oss och våra kunder mot datavirus mm.

Egna hårddiskar kan bifogas och får inte innehålla något av värde för kund. Alla hårddiskar formateras och rensas på data av HDSCAN före användning. Avgift tillkommer enligt prislista.

 

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning via vår hemsida skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser OK ut, skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst omedelbart. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst, när du kontaktar oss är det bra om du har kundnr/ordernr antecknat.

 

iZettle Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med iZettle AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av High Definition Scandinavia AB överlåtna till iZettle AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Priser

Alla priser är inklusive moms om annat ej uppges. Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. På alla beställningar som skall skickas åter till kund tillkommer fraktkostnad på samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

 

Leveranstider

Alla av oss saluförda tjänster/varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda tjänst/vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans av varan dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

 

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Kunds eget bifogat returporto och emballage används inte vid leverans från HDSCAN. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Vi skickar ej till PostBox adresser!

 

Postförskott

Beställningar som görs mot postförskotts betalas kontant vid hämtning av paketet på postutlämningen. Du hämtar ditt paket med en pappers-AVI (denna skickas hem till dig efter att ditt uthämtningsställe erhållt paketet) med vilken du sedan löser ut paketet med. När du beställer mot postförskott tillkommer 65,00 kr (Postens avgifter). Ordrar med betalsätt postförskott skickas till ditt utlämningsställe, därifrån skickas sedan en pappers-AVI eller SMS-avi som du tar med dig när du hämtar ut ditt paket. Övriga order skickas direkt hem till leveransadressen.

För paket som ej hämtas ut debiteras en avgift för outlöst paket på 200 kr. Det motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet samt mottagit det i retur.

 

Ej utlösta paket

Ditt IP-nummer loggas alltid vid köp.

Om vi får tillbaka paket som inte lösts ut från posten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga de kostnader som uppstår i samband med en sådan retur + hanteringskostnad totalt 200 SEK. Faktura skickas ut inom 3 dagar från datumet då det outlösta paketet registrerats hos oss.

 

Expeditionsavgift

På alla beställningar till kommer expeditionsavgift 30 kr.

För iZettle Invoice Faktura tillkommer även deras aviavgift 29 kr.

 

Ändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

 

Värdecheckar och rabattkuponger

Värdecheckar och rabattkuponger köpta eller utdelade av våra samarbetspartners gäller endast för inlösen via beställnings och ordersystemet på vår hemsida www.hdscan.se. Efter lagd order är värdechecken förbrukad. Ej utnyttjat belopp förfaller. Värdecheckar kan inte lösas in eller ersättas mot pengar eller varor. Värdecheckar och Rabattkuponger går ej att kombinera vid ett och samma ordertillfälle.

 

Värdecheckar

För värdecheckar sålda via våra partners gäller texten i det finstilta på värdecheck. En (1) värdecheck kan köpas per person och hushållsadress/leveransadress. Det går också att köpa (1) en som gåva till någon annan. I detalj innebär detta att om du köper (2) eller flera värdecheckar så kan endast (1) en användas i ditt namn och leveransadress, som i det finstilta gällande max (1) per hushållsadress/leveransadress. Den andra värdechecken kan ges till vänner, bekanta eller familj med annan separat adress. Om mer än (1) bifogas eller används av samma användarkonto eller samma beställningsadress, kommer en eller flera av de värdecheckarna bli ogiltiga för inlösen och hela orderbeloppet kommer att tillämpas minus (-1) en värdecheck. Om du inte vill fortsätta med beställningen, kan du komma till att debiteras en avbeställningsavgift. Se Villkor: Avbeställning film/video/bild/foto-konvertering

 

Avbeställning film/video/bild/foto-konvertering

Det går ej att häva Er beställning om vi har påbörjat eller färdigställt din överföring/beställning. Har arbetet ej påbörjats debiteras Ni för hantering och frakt när vi skickar filmerna i retur till Er. Påbörjad beställning debiteras enligt prislista.

 

Avbeställning

Avbeställning av order innehållande varor är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts, konverterats eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör, konverterats eller programmerat denna vara själva enligt av er gjord beställning . En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp, gäller dock ej lampor som har hanterats av kund. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Filmer som är överförda till lagringsmedia såsom USB-minne, hårddiskar, media-skivor och är skickade till Er kan ej returneras eller reklameras om förseglingen brutits eller öppnats. Er ångerrätt är då att se som förverkad.

 

Reklamationer

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

OBS! Vid en reklamation görs en utredning utav produkten, i vissa fall får vi skicka reklamationen vidare för utredning hos leverantören. Dina åsikter som kund värderas högt därför ber vi dig att kontakta oss vid åsikter eller bekymmer. Ring oss därför alltid innan du gör en reklamation! Ångerrätt samt Öppet köp gäller obruten förpackning. Ångerrätt/Öppet köp gäller inte för specialbeställda varor och tjänster som har tillverkats enligt kundens anvisning eller som annars fått en personlig prägel samt. När en vara returneras till oss står du för returfrakten. Om din retur gäller någon form av reklamation och vi godkänner reklamationen så återbetalar vi fraktkostnaden efter våra omkostnader är frånräknade till dig. Vi löser inte ut varor som returneras mot postförskott eller efterkrav.

 

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

 

Dubbla användarkonton

Registrering av dubbla och flera användarkonton för att kunna utnyttja våra värdecheckar och rabatter leder till omedelbar blockering av alla konton utom ett (1). Upprepade försök leder till total blockering av användarkonto samt avstängning för framtida registrering.

 

Försök till beställningar i andras namn är bedrägeri.

Beställningar gjorda i andras namn och adress är att se som vilseledande och försök till bedrägeri. Alla falska beställningar och försök till bedrägerier kommer att anmälas. HDScan.se kommer att göra sitt yttersta för att bistå i utredningsarbetet.

Olaga våldsskildring High Definition Scandinavia AB gör gällande och avvisar alla ljudinspelningar, bilder och filmer som enligt brottsbalken 16 kap §10 innehåller bilder innehållande olaga våldsskildring mot människor och i synnerhet barn och djur. Brottsbalk 1962:700 16 kap §10. samt FN-konventionen om barnets rättigheter

 

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium. Data/media/filer som lagrats på lagringsmedia innefattas inte av garantin. HDSCan tar inte ansvar för förlorad catalog/filer vid reklamation av lagringsmedia såsom hårddiskar, MP3 spelare, mobiltelefoner, minneskort, kameror, USB-minnen samt CD-DVD skivor. Det är endast hårdvaran som omfattas av HDScan´s garanti. Säkerhetskopiera dina data, gör alltid en backup innan du lämnar in ditt lagringsmedia för felsökning/reparation. Det kan finnas tillfällen då vi tvingas radera innehållet på ditt lagringsmedia för att felsöka eller åtgärda eventuella fel. Om du är rädd om dina filer så bör du därför se till att ta en backup innan inlämning till oss.

 

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

 

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla High Definition Scandinavia AB, dess och affilierade företag, och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

 

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan HDScan och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Kunduppgifter

Alla uppgifter Du lämnar till oss kommer att behandlas av en person. Du kan när som helst få veta vilka uppgifter vi har registrerade om Dig. Du har full frihet att korrigera felaktiga uppgifter eller be oss radera uppgifterna. När Du fullföljt ett köp ger Du automatiskt samtycke till att vi använder Dina uppgifter i syfte att erbjuda Dig information om till exempel våra produkter och tjänster. www.pul.nu/lagtext.html

 

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella (tryckfel) på vår webbplats. De uppgifter om våra produkter som anges på vår webbplats kan ändras utan att detta meddelas.

 

SiteLock