Leveranser

 

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. Vi skickar ej till PostBox adresser!

 

Leveranstider

Alla av oss saluförda tjänster/varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda tjänst/vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans av varan dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

 

Beställning

Alla beställningar görs direkt på vår hemsida. Avtal om köp ingås när ni klickar på "Bekräfta beställning" i kassan. Orderkopia skickas sedan med filmerna/bilderna i försändelsen till HDScan. Inskickat/inlämnat mediamaterial av er som beställare till HDScan ligger som debiteringsgrund för genomförd beställning. Överskrider inskickat/inlämnat mediamaterial tillkommer kostnad för det enligt aktuell prislista för vald tjänst. Särskilda villkor och leveranstider gäller per antal orderbekräftelser och kund. Gäller vid kampanjer och specialerbjudanden från oss eller våra partners. För varje ny/ytterligare beställning gjorda av kund i samband med kampanjer och erbjudanden förlänger bearbetningstiden och returleverans med ytterligare 4-9 veckor.

SiteLock